Meer dan advocaat alleen

Een overlegscheiding (Collaborative divorce) is een andere manier van scheiden en een prima alternatief voor mediation. Overlegscheiding is een wijze van conflictoplossing tussen mediation en procederen in. Alle voordelen die voor mediation kunnen worden genoemd, gelden ook voor de overlegscheiding. Het grote verschil met mediation is dat iedere partner wordt bijgestaan door een eigen (overlegscheidings)advocaat. Vooral als er geen evenwicht bestaat tussen de partners in kennis en/of emoties, is de overlegscheiding de aangewezen weg om toch gezamenlijk tot afspraken te komen en een procedure te vermijden.

Een eigen vertrouwenspersoon

In een overlegscheiding worden de partners ieder bijgestaan door hun eigen overlegscheidingsadvocaat. De partners met hun advocaten vormen het basisteam. Een coach (meestal met een psychologische achtergrond) maakt ook onderdeel uit van het team. De coach kanaliseert de emoties en begeleidt het scheidingsproces. Het is mogelijk om externe deskundigen aan het team toe te voegen, zoals een accountant, een fiscalist of een pensioendeskundige. Deze deskundige wordt door beide partners aangewezen, waardoor strijd wordt voorkomen.

Een open samenwerking

Alle betrokkenen, de partners én teamleden, spannen zich in om de scheiding tot een goed einde te brengen. De scheiding verloopt hierdoor op een respectvolle en integere wijze. Het proces is open en transparant en de partners leggen alle essentiële informatie op tafel. Overlegscheidingsadvocaten werken mét elkaar in plaats van tegen elkaar om de beste regeling voor de partners te treffen. De lijnen zijn kort en het proces verloopt vlot. Er wordt niet inhoudelijk geprocedeerd en ook uitgebreide correspondentie tussen advocaten vindt niet plaats. Een besparing van kosten, tijd en escalerende verhoudingen.

Het verloop van de overlegscheiding

Op het moment dat de partners over al de te bespreken onderwerpen overeenstemming hebben bereikt worden deze afspraken door de advocaten vastgelegd in een (scheidings)convenant en – indien nodig – een ouderschapsplan, waarna deze stukken met een gemeenschappelijk echtscheidingsverzoek worden ingediend bij de rechtbank. De rechtbank geeft dan een beschikking af met daarin de uitgesproken echtscheiding en de bekrachtiging van de gemaakte afspraken. Het is dan slechts een administratieve procedure, zonder zitting. De echtscheiding is pas definitief wanneer de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand.

De voordelen

Het grote voordeel van een overlegscheiding is dat de partners zelf, en gezamenlijk, beslissen over wat er gaat gebeuren in de toekomst na de scheiding. Er kan maatwerk geleverd worden. Maar het belangrijkste voordeel is dat het samen regelen van de scheiding bijdraagt aan het behoud van de onderlinge verhoudingen en dat heeft uiteraard ook een positief effect op de kinderen.

0
0
0
s2smodern