“Voldoen mijn huwelijksvoorwaarden nog?”

De laatste dagen krijgen wij veel telefoontjes van ondernemers die zich zorgen maken over het voortbestaan van hun bedrijf. De meest gestelde vragen op dit moment gaan over huwelijksvoorwaarden. Klanten vragen ons om advies bij het opstellen van huwelijksvoorwaarden of om mee te kijken naar bestaande huwelijksvoorwaarden. Begrijpelijke vragen en goed dat deze gesteld worden. Goede huwelijksvoorwaarden en weten of u uw zaken op dit punt goed hebt geregeld kan veel ellende voorkomen in deze periode waarin veel ondernemingen kwetsbaar zijn. Heeft u ook behoefte aan advies? Wij kijken graag met u mee. Neemt u telefonisch of via de Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. contact op met Snikkenburg Verbraak Advocaten, dan bekijken wij hoe wij u snel van dienst kunnen zijn.

0
0
0
s2smodern

Eerste stappen bij een erfenis

In dit eerste artikel over het erfrecht gaan we wat meer uitleggen over het erfrecht. Welke vragen moeten er beantwoord worden en waar moet je opletten na het overlijden van iemand.

Als er iemand is overleden, laat deze persoon een erfenis na. De eerste vraag die dan beantwoord moet worden is wie is of wie zijn de erfgenamen van de overledene? Als de overledene geen testament heeft opgesteld, is het de wet die bepaalt wie de erfgenamen zijn. Dit wordt het versterferfrecht genoemd. Heeft de overledene wel een testament, dan kan hij of zij daarin afwijken van het versterferfrecht en zelf erfgenamen aanwijzen en ook bepalen voor welk deel zij erven.  De erven kunnen ook anderen zijn dan familieleden van de overledenen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een Stichting, een goed doel of goede vrienden. Hoe kom je echter te weten of er een testament is of niet. Soms is het bekend dat de overledenen een testament heeft. In dat geval is eenvoudig te achterhalen wie tot erfgenamen zijn benoemd. In alle andere gevallen zal het Centraal Testamenten Register (het CTR) geraadpleegd moeten worden. Via een schriftelijke aanvraag kunt u erachter komen of de overledene een testament heeft en welke notaris in het bezit hiervan is. Het is alleen voor naaste familieleden mogelijk een uittreksel uit het CTR op te vragen. Uiteindelijk zal een notaris het testament openen.

Als duidelijk is of er testament is of niet, is het de vraag hoe verder? Het is niet altijd vanzelfsprekend om een erfenis te accepteren. Wellicht heeft de overledene schulden gemaakt? Of wil je om een andere, meer persoonlijke reden, geen erfgenaam zijn. Het is goed om te weten dat je als erfgenaam een keuze hebt. Je hebt de keuze om een erfenis zuiver te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen. Hieronder zullen we uitleggen wat de verschillen hiertussen zijn maar eerst willen we het volgende benadrukken. De keuze voor het zuiver aanvaarden, beneficiair aanvaarden of verwerpen van een erfenis is in principe een eenmalige keuze. Deze keuze kan later niet meer gewijzigd worden, behalve in bijzondere gevallen. De gemaakte keuze geldt bovendien voor het gehele erfdeel van de erfgenaam. Denk dus goed na voordat je de keuze maakt en vraag ons gerust om advies.

Zuiver aanvaarden

Als je een erfenis zuiver aanvaardt dan volg je de overledene op in al zijn rechten en plichten. Dit kan betekenen dat als er meer schulden zijn dan bezittingen je, als erfgenaam, het tekort met jouw eigen vermogen moet aanvullen. Let goed op: Een zuivere aanvaarding kan namelijk blijken uit een verklaring die je geeft maar ook uit jouw gedragingen, zonder dat je je hiervan misschien bewust bent. Bij een gedraging kan je bijvoorbeeld denken aan het meenemen of verkopen van goederen van de erfenis.

Beneficiair aanvaarden

Het beneficiair aanvaarden wordt ook wel het aanvaarden onder het recht van boedelbeschrijving genoemd. Als je een erfenis beneficiair aanvaardt, dan wordt de erfgenaam niet mijn zijn privévermogen aansprakelijk voor de schulden uit de erfenis. Als er een positief saldo blijkt te zijn dan deel je, als erfgenaam, mee maar als er een negatief saldo blijkt te zijn dan hoef je niet met eigen geld mee te betalen. Voor minderjarigen, personen die onder curatele staan, personen die in de wettelijke schuldsanering zijn betrokken of die failliet zijn verklaard geldt dat zij in principe beneficiair aanvaarden tenzij de rechter toestemming geeft voor verwerping van de erfenis.

Na beneficiaire aanvaarding moet de erfenis volgens de wettelijke regels, met betrokkenheid van de rechter, worden afgewikkeld. Dit wordt vereffening genoemd. Let op: Beneficiaire aanvaarding kan alleen door het afleggen van een verklaring ter griffie van de rechtbank en kost dus griffiegeld.

Verwerping

Ook het verwerpen kan alleen door het afleggen van een verklaring bij de griffie van de rechtbank. Bij het verwerpen van de erfenis wordt de erfenis niet geaccepteerd. Let op met verwerping als je zelf minderjarige kinderen hebt en zij in jouw plaats kunnen komen in de erfopvolging. Wij adviseren je graag over de precieze gevolgen.

 

Zodra je keuzes moet gaan maken over hoe en of je een erfenis moet aanvaarden, komt er aldus veel op je af. Een goed advies kan dan helpen om die beslissingen te nemen die verantwoord zijn en passen bij jouw persoonlijke situatie. Dit voorkomt veel ellende die mogelijk later ook niet meer te herstellen is.  

0
0
0
s2smodern

De komende periode zijn er weer veel vrije dagen en vakantiedagen. Voor veel ouders en grootouders een goed moment om er even tussenuit te gaan. Gescheiden ouders zijn meestal bekend met de toestemmingsverklaring. Ga je met jouw kinderen op vakantie dan heb je toestemming nodig van jouw ex-partner, mits jullie gezamenlijk het gezag hebben over jullie kinderen. Maar let op, ook niet gescheiden ouders, grootouders of anderen kunnen een dergelijke verklaring nodig hebben als zij een kind van een ander meenemen op vakantie of wanneer zij alleen met de kinderen naar het buitenland reizen!

De toestemmingsverklaring

vakantie met documentenMet een toestemmingsverklaring toon je aan dat jij toestemming hebt van de (andere) ouder met gezag om te reizen met zijn of haar (minderjarige) kind.  Deze verklaring heb je nodig als je op reis gaat met een kind van een ander of jouw kind waarover jij niet het gezag hebt. Maar ook als je tijdens de paasdagen zonder jouw partner met de kinderen op reis gaat, heb je een toestemmingsverklaring nodig. Heb je als ouder het eenhoofdig gezag over een kind en ga je samen op reis, dan heb je geen toestemmingsverklaring nodig.

Steeds meer kinderen hebben in hun paspoort of identiteitsbewijs een andere naam staan dan de naam die jij als ouder in jouw paspoort hebt staan. Wees erop bedacht dat er vaak extra streng gecontroleerd wordt als kinderen een andere naam hebben dan de volwassene met wie zij reizen. Dit voorkomt stress en onnodig tijdsverlies bij de douane. Overigens is het goed dat er in dit soort situaties extra zorgvuldig wordt gecontroleerd. Kinderontvoering komt helaas nog veel te vaak voor. Jaarlijks is er sprake van ruim 250 kinderontvoering vanuit Nederland.

0
0
0
s2smodern

Als er iemand overlijdt is er veel verdriet en in deze moeilijke periode moet er vaak ook nog van alles geregeld worden. Allerlei vragen komen naar boven. Is er een testament? Wat had de overledenen graag gewild? Moeten we naar de notaris? Kan ik nog wel in de woning blijven wonen? De ervaring leert dat alle vragen en de onbekendheid met de situatie ertoe leiden dat veel mensen niet goed weten waar te beginnen en wat te doen. Als advocatenkantoor gespecialiseerd in het erfrecht kunnen wij u adviseren en begeleiden. Met u verzamelen wij de gegevens, die nodig zijn om in kaart te kunnen brengen wat de situatie is. Vervolgens zullen wij, in overleg met u, een plan van aanpak maken en adviseren wij u over de te nemen stappen. Uiteraard is er daarbij oog voor de persoonlijke situatie van alle betrokkenen. Maar al te vaak mondt de afwikkeling van een erfenis uit in een familieruzie, die maar lastig te beslechten blijkt. Onze aanpak is gericht op het voorkomen van langslepende conflicten en procedures door middel van overleg en onderhandelingen. Maar soms moeten we procederen en ook dan zullen wij u doortastend en actief bij staan.
 
De komende weken gaan wij u informeren over het erfrecht. Weten welke regels er zijn en waar u rekening mee moet houden is stap 1 naar een goede en gedegen afwikkeling van een erfenis. Verder geven wij u tips voor het geval u te maken krijgt met het overlijden van een naaste en u niet goed weet waar te beginnen. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen, wij kijken dan graag met u naar uw specifieke vraag en situatie.

0
0
0
s2smodern

Het is zover! Snikkenburg Verbraak advocaten gaat officieel van start. Joan Snikkenburg en Sietske Verbraak gaan onder de naam Snikkenburg Verbraak advocaten hun samenwerking voortzetten. Met veel enthousiasme en energie staan zij klaar om uw vragen te beantwoorden of u te adviseren. Of het nu gaat om vragen over de erfenis van een familielid, een mogelijke (echt)scheiding of de mogelijke hoogte van uw kinder- of partneralimentatie, bij Snikkenburg Verbraak bent u aan het juiste adres. De werkwijze van het kantoor is eigentijds. Korte lijnen, ruimte voor eigen inbreng van cliënten en gedegen en specialistische kennis. #MeerDanAdvocaatAlleen

Start

0
0
0
s2smodern